1067 kandidatë “luftojnë” për 120 vende në parlament

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar 25 subjekte politike për pjesëmarrje në zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës: 4 koalicione; 20 parti politike dhe 1 kandidat të pavarur.

Ndërsa numri i përgjithshëm i kandidatëve të certifikuar është: 1 067 kandidatë për deputetë (F 343; M 724).

Zgjedhjet e parakohshme parlamentare do të mbahen të dielën.