133 studentë vitias përfitojnë bursa (Dokument)

Komuna e Vitisë, megjithëse konsiderohet ndër komunat me buxhet relativisht të vogël, ka arritur të ndajë bursa për gjithsej 133 studentë të kësaj komune që studiojnë në universitete dhe drejtime të ndyshme.

Komuna e Vitisë ka publikuar edhe listën e përfituesve të bursave për studentët e kësaj komune për vitin akademik 2018/2019.

https://kk.rks-gov.net/viti/wp-content/uploads/sites/32/2019/05/Lista-e-p%C3%83%C2%ABrfituesve-t%C3%83%C2%AB-bursave-p%C3%83%C2%ABr-student%C3%83%C2%ABt-e-Komun%C3%83%C2%ABs-s%C3%83%C2%AB-Vitis%C3%83%C2%AB-p%C3%83%C2%ABr-vitin-akademik-2018-2019.pdf?fbclid=IwAR2baxTmkoheHvQLHVlGO3hz2BBnmR7MPZPf0pS-ylWXuVF1dZyeQaOUwg0