Aeroporti Nderkombëtar i Prishtinës shënon udhëtarin e dy miliontë një muaj më herët se viti paraprak

Sot, Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës ‘Adem Jashari’, ka shënuar udhëtarin e dy miliontë. Ky numër udhëtarësh i procesuar përmes aeroportit vitin e kaluar ishte arritur në fillim të muajit dhjetor.

Prandaj duke parë këtë trend të rritjes së numrit të udhëtarëve, menaxhmenti filloi me investime shtesë duke investuar rreth tre milionë euro në pajisje dhe mjete për procesim të udhëtarëve si dhe në burime njerëzore në mënyrë që të ketë kapacitetin e plotë në ofrimin e shërbimeve sa më kualitative dhe në përputhshmëri të plotë me standardet ndërkombëtare të sigurisë.

Numri i udhëtarëve është rritur për 10.75% krahasuar me periudhën e njejtë të vitit të kaluar ndërkaq numri i fluturimeve është rritur për 13.9%