Anulohet konkursi për drejtorë dhe zëvendësdrejtorë në disa shkolla të Prizrenit

Komuna e Prizrenit në faqen e tyre zyrtare kanë njoftuar se është anuluar konkursi për drejtorë dhe zëvendësdrejtorë në disa shkolla të Prizrenit.

Gjithsej konkursi për drejtorë të shkollave është anuluar në 25 shkolla, ndërsa për zëvendësdrejtorë është anuluar në 5 shkolla.

Njoftimi i plotë:

Bazuar në ligjin për arsimin parauniversitar në Republikën e Kosovës nr. 04/L–032, ligjin për arsimin në komunat e Republikës së Kosovës nr. 03/L-068, udhëzimit administrativ (MASH) për detyrat dhe përgjegjësitë e drejtorit dhe të zëvendësdrejtorit të institucionit publik edukativo-arsimor dhe aftësues parauniversitar në Republikën e Kosovës, procedurat e zgjedhjes dhe emërimit, përfundimit të kontratës dhe emërimit të përkohshëm nr. 151/2020 të datës 22.12.2020, raportin e komisionit përzgjedhës nr. 1945/22, Drejtoria Komunale e Arsimit në Prizren, bën këtë:

Njoftim

Anulohen vendet e punës për drejtor dhe zëvendësdrejtor për shkollat e poshtëshënuara në konkursin RN00008834 dhe RN00008835 të datës 19.04.2022.

I. Anulohen vendet e punës për drejtor në shkollat:

1. ShFMU “Lidhja e Prizrenit” në Prizren;
2. ShFMU “Emin Duraku” në Prizren;
3. ShFMU “Mati Logoreci” në Prizren;
4. ShFMU “Mustafa Bakiu” në Prizren;
5. ShFMU “Haziz Tola” në Prizren;
6. ShFMU “Xhevat Berisha” në Prizren;
7. ShFMU “Dëshmorët e Hasit” në Kabash;
8. ShFMU “Shtjefën Gjeçovi” në Zym;
9. ShFMU “Hysni Temaj” në Kushnin;
10. ShFMU “Bajram Curri” në Romaj;
11. ShFMU “Pjetër Budi” në Lugishtë – Has;
12. ShFMU “Gjergj Kastrioti Skëndërbeu” në Mazrek;
13. ShFMU “Mit’hat Frashëri” në Krajk;
14. ShFMU “Liugj Gurakuqi” në Nashec;
15. ShFMU “17 Shkurti” në Atmaxhë;
16. ShFMU “26 marsi” në Landovicë;
17. ShFMU “Dëshmorët e Kabashit” në Korishë;
18. ShFMU “Besim Nrecaj” në Lutogllavë;
19. ShFMU “Ekrem Rexha” në Lubizhdë;
20. ShFMU “Nefit Jusufi” në Skorobishtë;
21. ShFMU “Naim Frashëri” në Vlashnje;
22. ShFMU “Grnçare ” në Gërnçare;
23. ShFMU “Anif Muji” në Struzhë;
24. SHMLP “Luciano Motroni” në Prizren;
25. SHMLM “Ymer Prizreni” në Prizren.

II. Anulohen vendet e punës për zëvendësdrejtor në shkollat:

1. ShFMU “Emin Duraku në Prizren;
2. ShFMU “Lekë Dukagjini’’ në Prizren;
3. ShFMU “Ibrahim Fehmiu’’ në Prizren.
4. Gjimnazi “Gjon Buzuku” në Prizren;
5. SHMLM “Luciano Motroni” në Prizren.

Vërejtje: Kandidatët të cilët kanë konkuruar në pozitat e lartëpërmendura nuk i kanë plotësuar kushtet sipas nenit 5 të udhëzimit administrativ (MASH) për detyrat dhe përgjegjësitë e drejtorit dhe të zëvendësdrejtorit të institucionit publik edukativo-arsimor dhe aftësues parauniversitar në Republikën e Kosovës, procedurat e zgjedhjes dhe emërimit, përfundimit të kontratës dhe emërimit të përkohshëm nr. 151/2020 të datës 22.12.2020.

Konkursi për drejtorë dhe zëvendësdrejtorë të shkollave do të rishpallet në sistemin SIMBNJ (https://konkursi.rks-gov.net) dhe ueb-faqen e komunës së Prizrenit.

Drejtoria Komunale e Arsimit në Prizren