BERZH-i parashikon rritje ekonomike prej 4% për Kosovën më 2020

Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) sheh rritjen ekonomike të moderuar në rajonin e Ballkanit Perëndimor në vitin 2020.

Rritja ekonomike në rajonin e Ballkanit Perëndimor ishte e dobët në gjysmën e parë të vitit 2019, me përjashtim të Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut, sipas raportit të fundit të Prospektit Ekonomik Rajonal të BERZH-it.

“Sidoqoftë, hyrja e investimeve të huaja direkte në rajon mbeti e fortë, duke përfituar nga vendndodhja e saj e favorshme gjeografike, forca e aftë e punës dhe kostot e pagave më të ulëta se në Evropën qendrore”, thuhet në raport, raporton televizioni publik.

Në Evropën Juglindore, raporti pret që ritmi i rritjes të ngadalësohet nga 3.3 për qind këtë vit në 3.0 për qind në vitin 2020, në përputhje me dobësimin e rritjes në eurozonë.

Në raportin e BERZH-it thuhet se rritja relativisht e fortë ekonomike ka vazhduar në vitin 2019 në Kosovë. Pas 3.8 për qind të rritjes së GDP-së në 2018, ekonomia u zgjerua me 4.2 për qind në vitin 2019. “Rritja u nxit kryesisht nga investimet dhe konsumi privat”, thuhet në raport.

“Në vitin 2019 dhe 2020, ekonomia pritet të rritet me 4.0 për qind në vit, me kërkesën e brendshme duke vazhduar të mbetet shtytësi kryesor”, thekson BERZH.

Në Shqipëri, pasi u ngrit në 4.1 për qind në 2018, rritja ekonomike është ngadalësuar në vitin 2019. BERZH konsideron se ekonomia shqiptare parashikohet të zgjerohet me 2.8 për qind në vitin 2019, e nxitur kryesisht nga konsumi privat, dhe do të rritet në 3.5 për qind në vitin 2020.

“Rreziqet e brendshme për Shqipërinë përfshijnë detyrime të mundshme që rrjedhin nga programet e partneritetit publik dhe privat të padëshiruar dhe paqëndrueshmëria politike në vazhdim”, thuhet në raport. / Koha.net