Dalin rezultatet e testeve të kandidatëve për policë të rinj

Policia e Kosovës ka publikuar rezultatet e testit psikologjik të mbajtur për kandidatët rë cilët kanë aplikuar për pozitën e Zyrtarëve Policorë.

Njëkohësisht janë publikuar edhe rezultatet e kontrollimit mjekësor të mbajtur të të gjithë kandidatëve të cilët aplikuar për pozitat në fjalë.

Rezultatet e testeve në fjalë mund t’i gjeni në linqet e mëposhtme:

https://sites.google.com/view/njoftim/home?authuser=2&fbclid=IwAR0kt-J-9NeYTkl9ybvF3gOejK9OgQijfejxPzdJ4RFxWNcqagMHORysCac

https://sites.google.com/view/testimjeksor/home?authuser=2&fbclid=IwAR3XTUrIJKGPUA4NfvjkaVZDA5V6rPTr1f-fqfCePuKBovHJrTNAbh8-UVY