Dalje e ulët e qytetarëve të Pejës në votime deri më tani

Sipas raportimeve të vëzhguesve të Demokracia Në Veprim(DNV), që nga fillimi i procesit të votimit deri në orën 13:00, dalja e qytetarëve për votim në Pejë është regjistruar me një dalje të ulët, gjegjësisht 17 përqind të numërit të qytetarëve me të drejt vote.