Dështon sistemi antiplagjiaturë në UP

Kompania e cila po merrej me realizimin e këtij softueri vlerëson se është dëmtuar dhe do të ndjek rrugët ligjore.

Kanë synim që të avancohen intelektualisht.

Mirëpo në ngritjet e tyre akademike, ka studentët që tentojnë të shfrytëzojnë punën e dikujt tjetër.

Ndonëse identifikimin e plagjiaturës nuk e kanë të lehtë shkaku i numrit të lartë të studentëve, në Fakultetin e Edukimit ndëshkojnë një dukuri të tillë.

Si pasojë e kësaj studentëve ju anulohet mbrojtja e temës së diplomës.

Prandaj një sistem i cili do të verifikonte plagjiaturën po shihet si i domosdoshëm nga udhëheqësit e këtij institucioni.

Një inciativë të tillë për t’u pajisur me një sistem antiplagjiat e kishte marrë Rektorati i Universitetit të Prishtinës, vite më parë.

Madje procedurat e përzgjedhjes së kompanisë që do ta realizonte këtë projekt kishin filluar.

Mirëpo krejt kjo punë e cila supozohej të kryhej një vit më parë, ka dështuar.

E  këtë vit procedurat për një sistem antiplagjiaturë, nuk do të fillojnë.

Madje rektori po propozon që masa për këtë të marrë Ministria e Arsimit.

Mirëpo kompania Unisoft e cila ishte marrë me krijimin e këtij softueri, po thotë se kanë plotësuar të gjitha kërkesat.

Megjithatë sipas tyre ky projekt dështoi jo për shkak të mangësive të sistemit, por si pasojë e komisionit.

Prandaj meqë vlerësojnë që janë dëmtuar materialisht, për shkak të shpenzimeve të tepërta, kompania do të ndjek  rrugët ligjore për ta zgjidhur këtë çështje.

Plagjiatura nënkupton përdorimin e fjalëve, ideve, koncepteve ose të dhënave nga një person tjetër pa e cituar atë dhe paraqet vepër penale./Express