Dhjetë rregullat e arta të sigurisë rrugore

Policia e Kosovës përkrah dhe mbështet fushatën vetëdijësuese “10 Rregullat e Arta të Sigurisë Rrugore” e lancuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit, respektivisht Departamenti Koordinues i Këshillit për Sigurinë e Komunikacionit Rrugor.

Kjo fushatë ka për qëllim sensibilizimin/vetëdijesimin e pjesëmarrësve në trafikun rrugor lidhur me respektimin e rregullave kryesore të trafikut, uljen e numrit të aksidenteve, veçanërisht gjatë sezonit veror, kur edhe rritet numri i pjesëmarrësve në trafikun rrugor.

Image may contain: 2 people
No photo description available.