(Dokument) Vendimet e fundit të Qeverisë në detyrë për emërimin e bordeve të ndërmarrjeve publike

Qeveria  në detyrë para pak minutave ka emëruar bordet disa prej ndërmarrjeve publike.

Bordet e emëruara nga Qeveria në detyrë janë të  KRU “Ujësjellësit”, të Postës së Kosovës, dhe InfraKos-it.

Në këto borde të emëruara Qeveria në detyrë është përkujdesur që të ketë edhe deputet dhe anëtar të Leviyjes Vetëvendosje.

Qeveria në dorëheqje emëron bordet e disa ndërmarrjeve publike

Këto janë dokumentet dhe vendimet  zyrtare të Qeverisë së Kosovës të vendosura në mbledhje e 21 të kësaj Qeverie: