Drejtoria e Inspeksionit ka vazhduar me lirimin e hapësirave publike në Mitrovicë

Komuna e Mitrovicës përmes faqes së saj zyrtare në facebook, njofton se gjatë ditës së sotme Drejtoria e Inspeksionit, ka ndërmarr një aksion për lirimin e hapësirës publike tek njëri nga lokalet i cili shtrihet përgjatë rrugës “Mbretëresha Teutë”.

Lidhur me këtë aksion, zyrtarët komunal nga Drejtoria për Inspeksion, bëjnë të ditur se ky lokal ka shfrytëzuar hapësirën publike duke dëmtuar sipërfaqen e gjelbëruar, me anë të kubëzave, rrethojës me plato dhe inventarë tjerë, pa leje nga organi kompetent.

Prandaj zyrtarët komunal kanë vepruar në bazë të vendimit i cili është lëshuar me datë 31.10.2019, dhe në bazë të nenit 148 dhe 152 të ligjit Nr.05/031, ku me këtë rast kanë bërë sekuestrimin e kubëzave, rrethojës me plato dhe inventarët tjera, që ishin vendosur përgjatë lokalit dhe të cilat ishin të vendosura në hapësirat publike, pa lejen paraprake nga organet kompetente.

Drejtoria e Inspeksionit do të vazhdoj me lirimin e hapësirave publike në mënyrë që këto hapësira të kthehen në gjendjen e mëparshme.

Me këtë rast drejtori i Inspeksionit, Hysni Ahmeti, bënë thirrje tek të gjitha bizneset që ti kryejnë obligimet ndaj komunës për shfrytëzimin e hapësirave publike, në të kundërtën do të shqiptohen gjoba si dhe do të bëhet sekuestrimi dhe konfiskimi i inventarit që gjenden në hapësirat publike, thuhet në fund të këtij njoftimi.