Edhe Dragashi mundëson çasje në arsim për fëmijët nga Shqipëria

Duke u bazuar në rëndësinë e arsimimit të fëmijëve, Drejtoria Komunale e Arsimit e Komunes se Dragashit do të mundësojë çasje për arsimim në shkolla për fëmijët nga Shqipëria të strehuar në Komunën e Dragashit.

Fëmijët nga Shqipëria të strehuar në komunën e Dragashit duhet të kenë mundësi për t’u arsimuar, për kohën sa qëndrojnë në Komunën e Dragashit dhe nuk duhet të humbin asnjë ditë të mësimit.

Në kuadër të identifikimit të fëmijëve të strehuar, pikë kontakti për qytetarët do të jetë Drejtoria e Arsimit dhe shkolla më e afërt ku janë të strehuar familjet.