Fotografia e ditës!

Freskim në bukurinë e rrallë të vendit tonë!

Ujëvara e Mirushës, Kosovë.

Fotografuar nga Ermin Fazli.