Fotografia e ditës!

Shitja e armëve lodra nëpër rrugë, Prizren, Kosovë. 

Fotografuar nga Arben Shala.