Fotografia e ditës!

Pamje e Malit Pashtrik!

Prizren, Kosovë.

Fotografuar nga Raim Kurtaj.