Fotografia e ditës!

Muzgu në qytetin e veriut!

Mitrovicë, Kosovë.

Fotografuar nga Bleron Çaka.