Fotografia e ditës!

Dreni në Kodrën e Kuajve!

Durrës, Shqipëri.

Fotografuar nga Liridon Shala.