Fotografia e ditës!

Pondet e Qelepinës.

Jugu i maleve të Sharrit, Kosovë.

Fotografuar nga Bleron Çaka.