Fotografia e ditës

Njëra nga krojet e shumta në qytetin historik!

Prizren, Kosovë.

Fotografuar nga Ermin Fazli.