Fotografia e ditës!

Arti i gërshetuar në objektin fetar!

“Xhamia e Larme”, Tetovë, Maqedoni.

Fotografuar nga Liridon Shala.