Fotografia e ditës!

Vjeshta në Kryeqytetin historik!

Prizren, Kosovë.

Fotografuar nga Ermin Fazli.