Fotografia e ditës

Shenjat e para të dimrit!

Dragash, Kosovë.

Fotografuar nga Raim Kurtaj.