FSK shkëlqen edhe në Gjermani

Rezultatet e pjesetareve të FSK-së nuk kanë të ndalur.

Skuadra e Policisl Ushtarake të FSK-së më shumë sukses perfundon trajnimin e avancuar specialistik në mbrojtje të afërt në Njesitë më elite të Bundeswehrit në Shkollën e Policisë Ushtarake.

Pjesëtarët e FSK-së deshmuan pergatitje të lartë ushtarake, profesionalizem dhe disiplinë të hekurt gjatë trajnimit.