Hakohet faqja e KQZ-së

Është hakuar faqja e Komisionit Qendror Zgjedhor.

Në versionin në gjuhën angleze të faqes së KQZ-së janë duke u paraqitur reklama të shitjes së viagrave.

Image