Istogu rregullon procedurat për ankesa në shkolla

Komiteti për Politikë dhe Financa i Kuvendit të Komunës së Istogut ka majtur mbledhjes se saj të rregullt ku është diskutuar shqyrtimi dhe miratimi i Rregullores për hapjen e kutisë së ankesave në institucionet edukativo arsimore, shqyrtimi i raportit të punë së KKSB-së, zëvendësimi i anëtarit të KKSB-së, formimi i komisionit për ndarjen e bursave dhe për ankesa.

Këto pika të rendit të ditës u shqyrtuan nga anëtarët e KPF-së dhe iu proceduan për shqyrtim të mëtejmë Kuvendit të Komunës së Istogut.