KEDS me përgatitje për ditën e zgjedhjeve

KEDS është përgatitur maksimalisht për ditën e zgjedhjeve që të ketë furnizim me energji elektrike për të gjitha qendrat e votimit dhe të eleminohet në kohën më të shkurtër të mundshme secili problem eventual që paraqitet, njofton kjo kompani.

“Janë mbi 500 punëtorë që do të jenë të mobilizuar që nga koha e fillimit të votimit e deri në përfundim të saj. Ekipet do të jenë në dispozicion dhe të gatshëm për intervenim sa më të shpejtë për secilën qendër votimi. Kësaj liste i shtohen edhe 100 punëtorë rezervë në rast të kushteve të rënduara atmosferike. Të gjithë këta janë punëtorë në terren.

Plus kësaj, do të jenë edhe dhjetëra punëtorë të administratës që do ta bëjnë monitorimin nga qendra. Për herë të parë administrata do të menaxhojë ecurinë e furnizimit me energji elektrike gjatë zgjedhjeve në kohë reale përmes programit KOSOVANET për evidentimin e prishjeve, dhe Sistemi SCADA për kontrollin mbikëqyrës të nënstacioneve elektrike dhe marrjen e të dhënave të detajuara nga këto nënstacione.

Të njëjën kohë, KEDS ka në dispozicion edhe gjeneratorë mobil të cilët mjaftojnë për furnizim emergjent të objekteve në rast se ndodh ndonje e papritur. Gjithsejt janë 7 gjeneratorë mobil të shpërndarë në 7 Distriktet e KEDS anëkend Kosovës.

Për të eleminuar probleme eventuale teknike jashtë kompetrencës së KEDS-it, kompania ka kontrolluar secilën pikë a ka gjenerator dhe a është funksional. Në rast të ndonjë probemi eventual, atëherë ne ato pika do të intervenohet me gjeneratorë mobil nga kompania.

KEDS gjithashtu ka kontrolluar të gjitha pajisjet e ndricimit në qendrat e votimit paraprakisht në mënyrë që të sigurohet se secila nga to do të ofrojë ndricim. Një pjesë të konsiderueshme të pocave kompania i ka ndërruar vet, përkundër faktit se nuk janë përgjegjësi e kompanisë, pasi nuk ndizeshin. Kjo punë vullnetare e KEDS është bërë me qëllim që të këtë mbarëvajtje sa më të mirë të procesit dhe të jepet kontributi i përgjegjësisë shoqërore nga secili kur dihet rëndësia e procesit.

KEDS apelon tek të gjithë qytetarët e vendit se në rast të ndonjë defekti të lajmërojnë menjëherë kompaninë përmes kanaleve të komunikimit, duke thirrur në Qendrën e Thirrjeve pa pagesë në numrin 0800 791 00, emailit: contactcenter@keds-energy.com apo përmes mesazheve në faqen e KEDS-it në rrjetet sociale KEDS Energy”, thuhet në njoftim.