Këto janë rregullat e reja për ata që udhëtojn nga Kosova në Austri

Duke marrë parasysh rritjen e numrit të rasteve të infektimeve me COVID-19 në Ballkanin Perëndimor, shteti austriak ka vendosur rregulla të reja për ata që dëshirojnë të udhëtojnë drejt Kosovës e më pas të kthehen në Austri.

Siç ka njoftuar Ambasada e Kosovës në Vjenë, nga Kosova në Austri mund të futesh vetëm në rast se ke dëshmi testin për COVID-19 negativ jo më të vjetër se 4 ditë apo nëse bën deklarim për vetë izolim 14 ditor.

Një rregull i tillë vlen për ata që kanë vendbanim dhe lejeqëndrim në Austri.

Tags: , ,