KJO ËSHTË RENDITJA E PARTIVE NË PEJË PAS 72 PER QIND TË VOTAVE

Në kohën kur janë numëruar mbi 72 për qind e votive në nivel Kosove, rënditja e partive politike në territorin e Komunës së Pejës pason si vijon:
1.LVV me 17.794 vota, ose 50.90%
2.LDK me 6.587 vota, ose 18.84%
3.AAK me 4.983 vota, ose 14.25%
4.PDK 3.209 me vota ose 9.18%
5.Lista Serbe me 423 vota ose 1.21%
6.Subjektet e tjera me 1.965 vota ose 5.62%