Komisioni i Venecias publikon opinionin final për Presidentin Meta

Komisioni i Venecias ka publikuar opinionin final për presidentin Ilir Meta, lidhur me veprimet e këtij të fundit sa i takon mos dekretimit të datës së zgjedhjeve të 30 qershorit.

Në dokument thuhet se rregullat kushtetuese për situata emergjente nuk ishin ndjekur.

“Duket se fuqia e Presidentit të Shqipërisë për të caktuar datat e zgjedhjeve duhet të jetë në përputhje me kërkesat e rrepta kushtetuese dhe fuqinë
për të caktuar datat e zgjedhjeve i jep Presidentit vetëm një diskrecion të kufizuar, veçanërisht të zgjedh datat brenda kornizës së periudhave zgjedhore, duke mos i tejkaluar mandatet zgjedhore”, citohet në dokument.

“Një e drejtë e Presidentit për të shtyrë ose madje anuluar zgjedhjet është e diskutueshme dhe nuk mund të themelohet pa një bazë të veçantë ligjore. Është e nevojshme të ekzaminohet nëse një fuqi e tillë mund të rrjedh në situata emergjente”, thuhet më tej.

Në përfundimet që komisioni i Venceias nxjerr thuhet se, “në përgjigje të kërkesës për një mendim nga Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, Komisioni i Venecias arrin në konkluzionin se, në mungesë të një dispozite ligjore për këtë çështje, Presidenti mund të anulojë zgjedhjet vetëm për organet e qeverisjes vendore në një situatë që takohen kriteret për marrjen e masave emergjente. Edhe atëherë Presidentit i duhen baza ligjore për të shtyrë zgjedhjet”.

“Anulimi i zgjedhjeve është i mundur vetëm në situata që plotësojnë kërkesën për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme. Sidoqoftë, rregullat e zbatueshme kushtetuese për situata emergjente nuk ishin ndjekur në këtë rast. As nuk kishte një konsensus politik, i cili do të lejonte krijimin e një baze ligjore ad hoc.

– Anulimi i zgjedhjeve ndikon gjithashtu në të drejtat elektorale dhe ndërkombëtare të njeriut, instrumentet dhe thjesht aplikimi i actus contrarius parandalohet nga kërkesa e proporcionalitetit e çdo ndërhyrjeje.

– Mungesa e bazës ligjore dhe disponueshmëria e alternativave (shtyrja e zgjedhjeve) sipas masave emergjente sipas nenit 170 të Kushtetutës ose rifillimit të dialogu politik pas zgjedhjeve) bën ndërhyrjen në të drejtat elektorale joproporcionale.

– Bojkoti elektoral nga partitë politike, edhe nëse ato përfaqësojnë një pjesë të rëndësishme të elektoratit, nuk mund të parandalojnë zgjedhjet e rregullta. Përndryshe, këto parti do arrinin sigurimin e mjeteve për të bllokuar tërësisht zgjedhjet.

-Do të jetë për Kuvendin dhe në fund të Gjykatës Kushtetuese të përcaktojë nëse anulimi, apo shtyrja e zgjedhjeve lokale do të thotë një shkelje e Kushtetutës dhe nëse shkelja është e një karakteri serioz, i cili do të lejonte një fajësim të Presidentit”, thuhet më tej në opinion. /TCH/