KQZ mblidhet pasditen e sotme!

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet të mblidhet sot në ora 15:30 dhe do të ketë këtë  rend dite:

1. Hyrje – Valdete Daka, kryesuese e mbledhjes së KQZ-së;

2. Njoftim lidhur me vendimet e Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa dhe rrjedhën e procesit zgjedhor;

3. Raport nga Këshilli për Çështje Ligjore:

– Shqyrtimi dhe miratimi i kërkesës për zëvendësimin e anëtarit të Kuvendit Komunal në Pejë dhe Klinë.

4. Të ndryshme;