Mogerini: Diskriminimi ndaj personave LGBTI minon parimet themelore të të drejtave të njeriut

Me rastin e Ditës Ndërkombëtare kundër Homofobisë, Transfobisë dhe Bifobisë, Bashkimi Evropian përsërit angazhimin e vet të palëkundur për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të personave lezbike, homoseksualë, biseksualë, transgjinorë dhe interseksualë (LGBTI).

Anë e mbanë botës vlerat kulturore, tradicionale ose fetare vazhdojnë të përdoren për të justifikuar persekutimin, diskriminimin, ngacmimin dhe keqtrajtimin e rëndë ndaj personave LGBTI, e që shpesh përfshijnë krime të urrejtjes dhe forma ekstreme të dhunës, përfshirë torturën dhe vrasjen.

Ligjet e orientimit seksual vazhdojnë të kriminalizojnë aktet seksuale brenda gjinisë së njëjtë në 72 vende, ndërsa në vende të tjera ligjet nuk ofrojnë nivelin e duhur të mbrojtjes duke lejuar që forma të ndryshme të diskriminimit të ndodhin në baza ditore në të gjitha sferat e jetës së personave LGBTI. BE fuqimisht riafirmon se diskriminimi ndaj personave LGBTI minon parimet më themelore të të drejtave të njeriut të përfshira në Deklaratën Universale të Drejtave të Njeriut.

BE-ja vazhdon luftën kundër mosndëshkueshmërisë për veprimet e diskriminimit dhe dhunës ndaj personave LGBTI brenda dhe jashtë territorit të saj. Në këtë kontekst, Komisioni botoi një “Listë të veprimeve për të avancuar barazinë e LGBTI” (List of actions to advance LGBTI equality) që do të zbatohet nga Komisioni ndërmjet viteve 2016 dhe 2019, dhe e cila përfshin aktivitete në fusha të ndryshme të politikave relevante duke filluar nga mosdiskriminimi, arsimi, punësimi, shëndetësia, liria e lëvizjes, azili, gjuha e urrejtjes/krimet e urrejtjes deri te politika e zgjerimit dhe ajo e jashtme.

Përmes veprimit të saj të jashtëm, BE zhvillon dialogje të rregullta politike me vendet e treta dhe mbështet organizatat e shoqërisë civile përmes ndihmës financiare të targetuar. Që nga viti 2016, BE ka mbështetur 16 projekte të zbatuara nga organizatat e shoqërisë civile në Azi, Afrikë, Amerikë Jugore dhe Evropë Lindore në vlerë prej 5,2 milionë euro. Në vitin 2018, BE lansoi një thirrje të veçantë për propozime në vlerë prej 10 milionë euro për të mbështetur organizatat LGBTI në mbarë botën. Për më tepër, miratimi para pak kohësh i Udhëzimeve të BE-së për të Drejtat e Njeriut për Mosdiskriminim përforcon udhëzimet ekzistuese të BE-së për të promovuar dhe mbrojtur gëzimin e të gjitha të drejtave të njeriut nga personat LGBTI.

Mbrojtësit e panumërt të të drejtave të LGBTI që punojnë për të sfiduar padrejtësinë dhe për t’iu dhënë një zë atyre që vuajnë nga shtypja dhe diskriminimi përballen shpesh me sulme në Evropë dhe në shumë pjesë të botës. Kjo është arsyeja që BE-ja nga nëntori i vitit 2018, përmes Instrumentit për Demokraci dhe të Drejta të Njeriut, mbështet mbrojtësit e të drejtave të njeriut të LGBTI dhe organizatat e tyre aktive në fushat ku personat LGBTI ballafaqohen më rrezik më të madh të diskriminimit.

BE, krah për krah me Shtetet Anëtare, do të vazhdojë të mbështesë punën thelbësore të këtyre avokatëve dhe nuk do të ndalet deri sa të gjithë personat LGBTI të mund të jetojnë lirshëm dhe të sigurt, thuhet në deklaratën e Përfaqësueses së Lartë, Federika Mogerini, në emër të BE-së me rastin e Ditës Ndërkombëtare Kundër Homofobisë, Transfobisë dhe Bifobisë.