Molliqaj hetohet për sulm ndaj personit zyrtar

Gjykata Themelore në Prishtinë ka bërë të ditur se ka lëshuar urdhër-arrest kundër të pandehurit D.M për shkak të veprës penale “Sulm ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare”.

Gjykata ka vendosur lidhur me kërkesën e Prokurorisë Themelore të Republikës së Kosovës të datës 10.04.2019 për lëshimin e urdhër arrestit, pasi ka gjetur se i dyshuari gjatë fazës së hetimeve i është shmangur ftesave për intervistë.

Gjykata ka vlerësuar se janë plotësuar kushtet ligjore nga neni 175 i KPPK-së për lëshimin e urdhër arrestit.