MTI padit ish-ministrin Bajram Hasani për shkak të borxhit ndaj kësaj ministrie

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka iniciuar procedurë gjyqësore ndaj ish-ministrit Bajram Hasani.

MTI ka paditur ish-ministrin Hasani për shkak të mjeteve që ka marrë si paradhënie nga arka e kësaj ministrie në vlerën prej 2232, 55 euro.

“Në bazë të Udhëzimit Administrativ Nr.MSHP 2004/07 për udhëtimet zyrtare kërkojmë këtë inicim të padisë: Lidhur me inicimin e padisë keni këto elemente-dëshmi si në vijim:

Kërkesën e vazhdueshme me telefon nga MTI për z.Bajram Hasani për kthimin mjeteve të marra;

Kërkesën për paradhënie të datës 14.05.2018 në shumën prej 1,9025.05 euro si dhe dëshminë e dorëzimit të shumës;

Kërkesën për paradhënie të datës 13.08.2018 në shumë prej 307.50 euro si dhe dëshminë e dorëzimit të shumës”, thuhet në dokumentin e padisë ndaj ish-ministrit Hasani.

Kujtojmë se Bajram Hasani ishte liruar nga detyra si ministër i MTI-së, në shtator të vitit 2018.

Vendimin për lirimin e tij nga detyra e kishte marrë Qeveria e Kosovës, pas kërkesës të Nismës Socialdemokrate.

Ndërkaq Bajram Hasani javë më parë është dorëhequr edhe nga Nisma Socialdemokrate, mirë po ka thënë se do të vazhdojë të jetë pjesë e skenës politike duke mos e bërë të ditur se cilit subjekt do t’i bashkohet.