Një 33-vjeçar vdiq 12 ditë pasi u vaksinua me AstraZeneca

Sipas Indez.hr, Agjencia Kroate e Barnave (HALMED) ka filluar një hetim.

Agjencia aktualisht është në kontakt me institucionin shëndetësor ku ndodhi rasti në mënyrë që të paraqesë sa më shpejt të jetë e mundur të gjithë dokumentacionin mjekësor në bazë të të cilit mund të bëhet një vlerësim i marrëdhënies shkak-pasojë.

Raporti thekson trombocitopeni dhe gjakderdhje dhe një autopsi është duke u zhvilluar.

“Raporti thekson trombocitopeni dhe gjakderdhje, megjithatë, raporti është shumë i pakët dhe nuk përmban dokumentacion mbi shkakun e vdekjes, si dhe mbi rrjedhën dhe zhvillimin e ngjarjeve që çuan në vdekje”, tha HALMED, e cila pret sa më shpejt sa të jetë e mundur marrjen e dokumentacionit të kërkuar mjekësor, duke përfshirë një letër shkarkimi, dhe më pas një raport të autopsisë.

Kujtojmë se edhe një grua 91-vjeçare vdiq tre ditë pasi mori një dozë të AstraZeneca.