(Pa)Barazia gjinore në politikëbërjen kosovare

Ligji për Barazi Gjinore kërkon përfaqësim të barabartë të të dyja gjinive në të gjitha organet legjislative, ekzekutive dhe në institucionet e tjera publike, mirëpo në Kosovë përfaqësimi i grave në këto institucione vazhdon të jetë tepër i ulët. Në prag të zgjedhjeve nacionale vlerësohet se përfaqësimi i grave në subjekte politike është sipërfaqësor dhe minimal, shkruan sot gazeta Zëri.

Ani pse gratë e përbëjnë 50 për qind të popullsisë kosovare, politikanët burra vazhdojnë të kenë pozita udhëheqëse në institucione legjislative, ekzekutive dhe gjyqësore, ndërkohë që vazhdon margjinalizimi ekstrem i grave.

Kosova ka Ligjin për Barazi Gjinore, i cili synon të garantojë përfaqësim të barabartë gjinor prej 50 për qind për secilën gjini, duke përfshirë edhe organet e tyre drejtuese dhe vendimmarrëse, megjithatë partitë politike vazhdojnë të mos ua japin grave hapësirën e duhur në vendimmarrje. /Zëri/