Për 8 muaj, mbi 1 mijë raste të prerjes ilegale të pyjeve në Kosovë

Drejtori i Inspektoratit për Pylltari dhe Gjueti në Kosovë, Besim Zogu, ka thënë për “Zërin” se pyjet sipas ligjit janë të shpallura pasuri e shtetit dhe se delegimi i kompetencës së mbrojtjes së pyjeve nëpër komuna ka ndikuar që gjendja të përkeqësohet për shkak se, sipas tij, komunat janë treguar të papërgatitura për këtë kompetencë, shkruan sot gazeta “Zëri”.

Prerja e drunjve në mënyrë ilegale në Kosovë vazhdon të jetë problem edhe gjatë këtij viti. Njohës të ambientit kanë thënë për “Zërin” se derisa po vazhdon prerja e pakontrolluar e pyjeve, shëndeti i qytetarëve po rrezikohet.

Se gjendja e pyjeve nuk është e mirë e kanë pohuar edhe nga Inspektorati për Pylltari në vend.

Drejtori i Inspektoratit për Pylltari dhe Gjueti në Kosovë, Besim Zogu, ka thënë për “Zërin” se pyjet sipas ligjit janë të shpallura pasuri e shtetit dhe se delegimi i kompetencës së mbrojtjes së pyjeve nëpër komuna ka ndikuar që gjendja të përkeqësohet për shkak se, sipas tij, komunat janë treguar të papërgatitura për këtë kompetencë.

Po ashtu ai ka thënë se edhe buxheti i ulët që ndahet për këtë sektor, numri i vogël i rojtarëve të pyllit dhe faktorë të tjerë ndikojnë që gjendja e pyjeve në aspektin e mbrojtjes nga prerjet ilegale nuk është e mirë.

“Numri i vogël i inspektorëve të pyjeve, parashkrimi i madh i lëndëve si pasojë e mosangazhimit adekuat nga gjykatat, mosekzistimi i alternativave tjera për ngrohje, moskoordinimi në masën e duhur i politikave ndërsektoriale dhe ndërinstitucionale, ku vendimet e paanalizuara mirë nxisin presionin në pyje, përkatësisht dëmtimin e tyre. Po ashtu rritja e sipërfaqeve të parqeve e paanalizuar, efektet negative në sektorët tjerë, furnizimi i qytetarëve me dru për ngrohje, furnizimi i industrisë së drurit, dëmtimi i sektorit minerarë, i atij të produkteve jodrunore, frutave pyjore e bimëve mjekësore ndikojnë në degradimin e pyjeve të Kosovës”, ka thënë ai. /Zëri/