Prej sot në qarkullim rrethrrotullimi në Lakrishtë

Prej sot është lëshuar në qarkullim ura perëndimore te rrethrrotullimi në Lakrishtë, që është pjesë e unazës qendrore të Prishtinës.

Qarkullimi nëpër këtë urë do të ndikojë në rregullimin e rrjedhës së trafikut rrugor në këtë pjësë shumë të frekuentuar të Prishtinës.