Punësimi, sfidë e Kosovës në Agjendën Evropiane

Sektori i punësimit sipas ndërkombëtarëve është njëra nga instrumentet dhe sfida kyçe në rrugën e integrimit të Kosovës drejt Bashkimit Evropian, shkruan sot Gazeta Zëri.

Ambasadorja e Holandës në Kosovë, Gerrie Willems, duke diskutuar për zbatimin e Agjendës për Reforma Evropiane (ERA) në sektorin e punësimit potencoi që për qytetarët e Kosovës tema e punësimit është e rëndësishme, pasi punësimi është njëra ndër instrumentet kryesore për integrim në BE. “E rëndësishme për qytetarët dhe për Kosovën është tema e punësimit. Shpresojmë vërtet që ky projekt do të ketë vëmendje të agjendës si njëra nga instrumentet për të ecur drejt integrimit në BE.

Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit dhe ERA janë instrumente kyçe dhe udhërrëfyese për Kosovën drejt BE-së. Sundimi i ligjit, qeverisja e mirë, konkurueshmëria dhe punësimi janë tema që ndërlidhen dhe shumë të rëndësishme”. Ajo edhe një herë rikonfirmoi mbështetjen e Holandës ndaj Kosovës. Kësisoj ajo deklaroi se presin një Qeveri dhe një Kuvend gjithëpërfshirës. “Është koha të riangazhohemi në procesin e integrimit evropian. Shpresoj që Kuvendi e Qeveria të konstituohen së shpejti. Holanda ka qenë dhe do të jetë njëra nga shtetet themeluese të BE-së dhe do të mbështesim Kosovën për këto reforma. Presim një proces gjithëpërfshirës, Kuvendi, Qeveria, komuniteti i biznesit etj.”, ka thënë ndër të tjera ajo.

Syzana Bytyqi-Jagxhiu, nga Zyra e BE-së në Kosovë, ka thënë se presin implementimin e projekteve të mbetura nga ERA I. “Presim që këto masa në ERA 1 çka s’janë implementuar të implementohen. Duhet të mendojmë për fazën e mëtutjeshme, të mendojmë për strategji të reja. Si BE kemi disa projekte dhe shpresojmë të kemi të dhëna makro, të shohim lëvizje, të mos shohim trend negativ. Të kemi rritje të trendit të punës, pjesëmarrje më të madhe të grave”, ka thënë ajo.